Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
减肥成功,就是每天跑步5公里 我原先身高181cm,体重74kg,由于骨架小,所以身上肉显得比这个体重的人多,想想 夏天要露胳膊露腿的,再加上不想让脸上有太多肉,就从四月份下决心 …
林妙可和大学同学庆祝19岁生日,减肥成功的她瘦出尖下巴了 而且林妙可在大学最积极最重要的事情就是减肥。林妙可已经减肥成…
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –