Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
地产股市值大瘦身明星公司频频回购增持 新华网江苏频道 日前,港股上市公司华人置业的一则持股恒大“预亏”59亿港元的公告,再度引发业界对 地产股近期大跌且今年以来市值大幅蒸发的关注。另一方面,无论是A …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –