Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
减肥餐风靡一时但体重反弹与健康问题谁来买单? 光明网 据法国《20分钟报》报道,平均热量仅为800卡路里的减肥餐一方面从根本上限制减肥 人士的热量摄入,另一方面却也让人们的健康付出高昂的代价,如营养 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –