Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
火箭少女团综上线成员心愿大曝光 TOM 接下来就是紫宁的了,紫宁特别强调到想要和大家一起去吃肉,可心愿卡上还写道要减 肥到90斤以下。小编想说紫宁又想吃肉又想减肥,你能做到吗?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 祝由术