Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
脱光掌掴、火烧阴毛、棍袭下体14岁女遭童党凌虐留医 光华日报 … 分别暂控一项伤人罪及一项盗窃罪,周一在屯门裁判法院提堂。警方现正追缉另一 名在逃女童,她身高约1.65米、瘦身材,案发时身穿黑色上衣及牛仔裤。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –