Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
想要有效减肥吗?这些研究或许能帮到你! 生物谷 很多人可能比较发愁自己的身材问题,他们或许一直在寻求减肥的特效疗法,那么本文 研究或许就能帮到你,本文中,小编整理了近期与减肥有关的一些研究 …
低碳饮食减寿4年专家建议:适量较佳 希望之声国际广播电台 《英国广播公司》指出,该研究作者,同时也是波士顿妇女医院的医师赛德曼博士表 示,以动物性蛋白为基础的低碳水化合物减肥策略近年在欧美盛行,但此 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –