Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
“二甲双胍减肥说”靠谱吗? 华龙网 现在还有不少人吃二甲双胍来减肥。它真能用来减肥吗?用它减肥是否可靠?会给人身 体带来什么影响?记者为此采访了北京大学医学部特聘研究员郑瑞茂 …
甩掉肥肉之前先甩掉这些错误观念 科技日报 在sedge健身运动馆里,有着“中国健美先生”之称的晁宥纶教练对记者说,急于减肥的 心情可以理解,但练哪儿就可以瘦哪儿的想法比较片面。“无论是身体 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –