Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
韩歌手代言减肥课程体重反弹遭索赔退一半代言费 新浪网 新浪娱乐讯金泰宇在2015年9月与某公司签订代言协议,成为了该公司减肥课程的形象 代言人,之后金泰宇按照协议将体重从113公斤减少到85公斤并收取 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –