Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
魅族发布Flyme 7最新体验版:优化大量异常问题 搜狐 … 电量提示,电量低于30%时不再提示,修复手机瘦身扫描时间过长的现象,修复关 闭“开启在线视频追剧看大片”开关后,首页状态栏显示空白的现象等等。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –