Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
网购减肥茶喝10多天被送抢救室成都女子减肥不成反增重9斤 四川新闻网-攀枝花日报 刘芳还在医院治疗. 刘女士称. 服用减肥茶前一周:60.5公斤. 服用减肥茶10多天 后:65公斤,增加9斤. 广告宣传. 老中医配方,天然草本精华,温和不刺激,无 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –