Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
华融撤销回A股IPO 将清理整顿非金子公司和境外公司 新浪网 该高管表示,境内非金子公司瘦身、清理和整合,围绕特殊的功能定位服务不良资产主 业。比如华融置业是做房地产、物业管理,未来要围绕不良资产里的 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –