Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
嵊州108生活社区 本来直接不吃,当家加完班回来做的,不好意思不吃啊.
女团成员被社长要求减肥不成功就回家吧!妈妈的反应让她做到了 女团Girls Day成员金亚荣YURA在上周出演了综艺节目《认识的哥哥》,在节目中聊到 了自己出道之后觉得最辛苦的事件,答案竟然是「社长跟她说如果减肥 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –