Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
有毒!90公斤胖妹制售网红减肥药含有违禁药品 福建东南新闻网 含西布曲明减肥药是违禁药品,会对人产生诸多伤害 … 布置对该线索展开调查,经 过确认,这两款名为“美蒂斯”“红药”的减肥药,含有违禁成分西布曲明。
含这种成分的减肥药有毒可致死!加国严禁进口 CFC NEWS (新闻发布) 对减肥产品的广告宣传持怀疑态度,如果是产品听起来好得令人难以置信,其功效可能 并非如此。 -购买产品时先阅读标签,以确定能够通过加拿大卫生部的 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –