Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
减肥又环保?加州将限吸管和软饮料【突发美国】 The ChinaPress 加州通过法律,2019年1月1日起禁止全服务餐厅(full-service restaurant)主动向顾客提供一次性塑料吸管,此外,全服务餐厅和快餐店的儿童套餐 中,饮品 …
=== 在线文章 – 2 个新结果符合以下查询: [减肥] ===
绿瘦:当下流行的保鲜膜减肥法其实是骗局 随着中国肥胖率的节节攀升,越来越多的人加入了减肥的行列中。市面上针对减肥的各 种方法也是层出不穷。而当下最流行最受人欢迎的就是保鲜膜…
含这种成分的减肥药有毒可致死!加国严禁进口 含这种成分的减肥药有毒可致死!加国严禁进口. 2018年9月21日8:29 am. □□加拿大卫生部提醒国民,不要购买或服食含有俗称DNP成分的保健产品。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –