Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
超薄时代来临喷涂型天线可为电子设备“瘦身” cnBeta 这项新技术意味着,无线电波可通过外天线从设备外部进行接收和传输。这为从智能手 机、路由器到智能布料及其他“物联网”设备等一大批设备进行瘦身提供 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –