Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
不吃早饭患动脉粥样硬化风险提高2.5倍 中国食品科技网 有些人认为不吃早餐可减少热量的摄取,可减轻体重而减肥。其实不吃早餐的人,常常 到吃午餐时,因为饥饿就忘却了减肥而情不自禁地吃得过饱,造成机体 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –