Google快讯 – 减肥

[减肥] ===
关于运动减肥 说起减肥,很多人都是一把心酸泪:自己节食、跑步、跳绳各种方法挨个试一遍,体重 却纹丝不动,而别人却轻轻松松就瘦了,什么人鱼线、马甲线秀你一脸!
平安好医生拓展业务上线“减肥中心”寻求流量变现 9月27日消息,平安好医生宣布体重管理平台“减肥中心”上线。上线“减肥中心”一方面 是平安好医生拓展产业至减肥细分领域的,另一方面也是平安好医生 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –