Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
中兴通讯“瘦身”“先行”搏5G 虽然中兴通讯卖土地、出售公司与该公司受到美国商务部制裁与自身资金紧缺不无关 系,但同时也是中兴通讯自身“瘦身”、聚焦5G的策略执行。近来,作为受 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –