Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
2男闯加拿大轮胎店:狂殴职员致一人重伤恐难康复 加拿大家园网 警方描述第一名疑犯是黑人男子,身高5尺7寸,中等身材,穿著连帽黑衣,戴黑色头 巾。第二名疑犯也是黑人男子,身高6尺1寸,瘦身材,穿著连帽蓝衣,戴蓝 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –