Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
唐嫣把厚卫衣硬塞进牛仔裤里,88斤秒变96斤,网友:一般人就算了 搜狐 娱乐圈的女星们好像走进了一个怪圈,都在追求像纸片人一样的瘦身材。唐嫣就是其中 一个,明明身高172cm,可体重却只有86斤,真的是瘦得过分,甚至是 …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –