Google快讯 – 瘦身

[瘦身] ===
亚洲银行三百、贸易战奇兵、电子金融不可逆转 RFI – 法国国际广播电台 … 日本银行业绩效不佳,面对严峻挑战,不得不通过合并和重组、关店「瘦身」、拓 展海外业务、推进二维码支付等方式进行变革,创新金融服务,提高盈利力。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –